PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TARNOBRZEGU

UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 1

OGŁASZA

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Termin składania podań: od 1 kwietnia 2018 r. do 20 maja 2018 r.


Zapisy obejmują 6-letni i 4-letni cykl nauczania.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do szkoły na następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, klarnet, flet poprzeczny;

- do cyklu 6-letniego - w tym roku kalendarzowym ukończone co najmniej 6 lat,

- do cyklu 4-letniego - w tym roku kalendarzowym ukończone co najmniej 9 lat.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach :

21 i 22 maja 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00

(termin przesłuchania zostanie uzgodniony indywidualnie w chwili składania podania)


 • Zebranie Rodziców kandydatów do PSM I stopnia odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 18.15 ( po Koncercie Wiosennym w ramach Dnia Otwartego Szkoły).

 • Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • zaprezentowanie dowolnej piosenki (zaleca się piosenki z repertuaru dziecięcego),
  • badanie słuchu wysokościowego i harmonicznego,
  • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków oraz krótkich wzorów melodyczno-rytmicznych,
  • rozróżnianie dźwięków wysokich, średnich i niskich,
  • śpiewanie dźwięków składowych akordów,
  • badanie pamięci muzycznej( np. porównywanie dwóch melodii lub przebiegów rytmicznych),
  • rozpoznawanie melodii wesołej i smutnej,
  • powtarzanie przebiegów rytmicznych,
  • badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,
  • prezentacja przygotowanego programu na instrumencie oraz zdanie egzaminu z obowiązujących przedmiotów teoretycznych (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej).

 • Podania o przyjęcie do szkoły (razem z zaświadczeniem lekarskim) przyjmuje oraz bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, pokój nr 17, w godz. 8.30 – 15.00; tel. 0-15 / 822-35-61.

Prosimy o wypełnienie: podania wraz z kwestionariuszem osobowym kandydata.