Zapisy


PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TARNOBRZEGU

UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 1

OGŁASZA

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Termin składania podań: od 20 marca 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Zapisy obejmują 6-letni i 4-letni cykl nauczania.

Do klasy I 6-letniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w tym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, klarnet, flet poprzeczny.

Do klasy I 4 - letniego cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w tym roku kalendarzowym kończy co najmniej 9 lat oraz nie więcej niż 14 lat na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, klarnet, flet poprzeczny.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach :

  18 lub 23 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00 (termin przesłuchania zostanie uzgodniony indywidualnie w chwili składania podania)

Zebranie Rodziców kandydatów do PSM I stopnia odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 18.15.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

  • zaprezentowanie dowolnej piosenki (zaleca się piosenki z repertuaru dziecięcego),
  • badanie słuchu wysokościowego i harmonicznego,
  • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków oraz krótkich wzorów melodyczno-rytmicznych,
  • rozróżnianie dźwięków wysokich, średnich i niskich,
  • śpiewanie dźwięków składowych akordów,
  • badanie pamięci muzycznej,
  • badanie poczucia tonalnego ( np. śpiewanie zakończenia melodii),
  • rozpoznawanie melodii wesołej i smutnej,
  • powtarzanie schematów rytmicznych,
  • badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych,
  • prezentacja przygotowanego programu na instrumencie oraz zdanie egzaminu z obowiązujących przedmiotów teoretycznych (dotyczy uczniów z przygotowaniem muzycznym ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej).


Podania o przyjęcie do szkoły przyjmuje oraz bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, pokój nr 17, w godz. 8.30 – 15.00; tel. 0-15 / 822-35-61.


Prosimy o wypełnienie podania i kwestionariusza osobowego kandydata.

WAŻNE! Prosimy wypełniać pismem drukowanym lub komputerowo